Podotherapeut Enschede - VoorVoet - Praktijk voor podotherapie in Enschede

VoorVoet - Podotherapie Enschede

Op deze pagina vind je algemene informatie over podotherapie, waarvoor je bij ons terecht kunt en hoe een behandeltraject er uitziet. Heb je toch nog vragen? Neem dan contact op!

Wat is podotherapie nou eigenlijk?

Podotherapie richt zicht op het onderzoeken en behandelen van klachten in de onderste extremiteit. Denk hierbij aan voetklachten, maar ook klachten in knieën, heupen of de lage rug. Ervaar je pijnklachten? De podotherapeut doet onderzoek de oorzaak van je pijnklachten en zoekt vervolgens naar de best passende oplossing. Dat kan een op maat gemaakte zool zijn, maar ook schoenadvies, oefeningen, een orthese, nagelbeugel of een tijdelijke behandeling zoals taping of het aanleggen van vilt. Kort gezegd, voor bijna alle klachten die voet- of voetstand gerelateerd zijn, kijkt de podotherapeut naar een passende oplossing.

Voorvoet - Praktijk voor podotherapie Enschede. Een voet bestaat uit 26 botjes, 33 gewrichten, 107 ligamenten, en 19 spieren en pezen waarmee we de voet kunnen bewegen. Er kan dus heel wat mis zijn met onze voeten. De invloed hiervan op je knieën, heupen en rug kan enorm zijn.

Podotherapie is voor iedereen

In iedere leeftijdscategorie kan je te maken krijgen met andere klachten. Dit kan te maken hebben met de ontwikkeling bij kinderen en het veranderen van je lijf als je ouder wordt. Dus iedereen kan terecht bij VoorVoet Podotherapie Enschede.

Podotherapie bij kinderen

Podotherapie kan helpen bij het verbeteren van de beweeglijkheid en het functioneren van de voeten bij kinderen, wat bijdraagt aan hun algehele gezondheid en welzijn. Het is belangrijk om op tijd te beginnen met podotherapie als uw kind last heeft van voetproblemen, zodat eventuele aandoeningen kunnen worden behandeld en voorkomen dat ze verergeren.
Kinderen kunnen baat hebben bij podotherapie als ze:
 • Problemen hebben met lopen, rennen of springen
 • Pijn of ongemak in de voeten, benen, knieën of rug ervaren
 • Zich snel moe voelen tijdens het spelen
 • Afwijkingen van de benen of voeten hebben, zoals X-benen of O-benen
 • Schoenen snel en overmatig afslijten.

 

Podotherapeut Kim Bakhuis legt moeilijke anatomie duidelijk en met een lach uit. VoorVoet Podotherapie Enschede

Podotherapie bij sporters en actievelingen

VoorVoet Podotherapie Enschede kan voor sporters een oplossing bieden.  Sporters kunnen last hebben van voetproblemen als gevolg van de vele uren die ze doorbrengen met  wandelen, hardlopen, springen, rennen en andere fysieke activiteiten. Veel voorkomende voetklachten bij actieve mensen zijn onder andere:
 • Overbelasting van de voeten, waardoor ontstekingen, drukproblemen, blaren of wonden ontstaan.
 • Verstuikingen of verrekkingen van de voeten.
 • Stressfracturen, veroorzaakt door het herhaaldelijk belasten van de voeten.
 • Verminderde beweeglijkheid van de enkels en voeten, wat de prestaties kan beïnvloeden.

Podotherapie kan sporters en actievelingen helpen bij het voorkomen en behandelen van voetproblemen, door het verbeteren van de beweeglijkheid, het waar nodig aanpassen van de schoenen en/of het geven van oefeningen. Podotherapeuten kunnen ook specifieke inlegzolen of andere hulpmiddelen adviseren en vervaardigen die de prestaties kunnen verbeteren en de kans op blessures kunnen verkleinen. Door de juiste zorg  en adviezen kan de podotherapeut ervoor zorgen dat je fit en actief kan blijven.

Podotherapie bij ouderen

Ook als oudere kan je terecht bij VoorVoet Podotherapie Enschede. Met het ouder worden kunnen er veranderingen optreden in de voeten, waaronder bijvoorbeeld:
 • Dunner wordend weefsel, waardoor de voeten gevoeliger worden.
 • Verlies van elastische veerkracht, waardoor de voeten moeilijker kunnen reageren op belasting
 • Osteoporose, wat bijdraagt aan het risico op fracturen in de voeten
 • Diabetes, reuma, artritis en andere  (chronische) aandoeningen die invloed kunnen hebben op het functioneren van de voeteen, en het verzorgen van de voeten bemoeilijkt. Dit vormt een extra risico voor het ontstaan van voetproblemen.

Podotherapie kan helpen bij het optimaliseren van de druk  en ondersteuning onder de voeten zodat er minder pijnklachten ontstaan. Hierdoor kan je comfortabeler en veiliger bewegen, wat de kans op vallen verkleint.  Het is belangrijk om op tijd hulp te zoeken bij voetproblemen, zodat eventuele aandoeningen en pijnklachten op tijd worden behandeld en de kwaliteit van leven wordt verbeterd.

Een behandeltraject bij de podotherapeut bestaat uit een vraaggesprek en een uitgebreide analyse van uw voetklachten. Van hieruit maken wij een therapie op maat, dit kan bijvoorbeeld een podotherapeutische zool zijn, maar ook schoenadvies, een orthese (teenstukje), orthonyxie (nagelbeugel), oefeningen of een tijdelijke oplossing als tape of vilt.

Het behandeltraject

We beginnen altijd met een uitgebreide intake om de klachten in kaart te brengen. Aan de hand daarvan voeren we een onderzoek uit. Dit kan bestaat veelal uit een inspectie, onderzoek van het looppatroon, een drukmeting en het testen van de functie van de voeten. Ook bekijken we het schoeisel waar je veel op loopt of waarin je juist veel klachten ervaart. Als er een therapie geïndiceerd is, dan bespreken we dat samen en bij akkoord wordt de therapie gestart. In het geval van het aanmeten van podotherapeutische zolen worden de zolen op korte termijn geleverd en vind er als je nieuw bij ons bent altijd een controle afspraak plaats. De therapie is ten allen tijde maatwerk en wordt afgestemd op de individuele situatie.

Anotomische voet met hielpijn - VoorVoet Podotherapie Enschede

Veel voorkomende klachten

Hieronder staat een algemene lijst van klachten die veel voorkomen in de praktijk. Neem bij twijfel of vragen gerust contact op. 

 • Pijn in de voeten, hielpijn, voorvoetklachten, enkelklachten,  peesontstekingen, overmatige eeltvorming of likdoorns, ingegroeide teennagels.
 • Voetafwijkingen zoals platvoeten, holvoeten, doorgezakte (voor)voeten, hamer- of klauwtenen.
 • Pijn in de onderbenen, knieën, heupen of rug die veroorzaakt wordt door problemen met de voeten of een afwijkende voetstand.
 • Vermoeide of pijnlijke voeten en/of benen na lang staan of lopen.
 • Peesontstekingen en verrekkingen.
 • Klachten als gevolg van diabetes, reuma of andere aandoeningen die invloed hebben op de voeten.
 • Pijn of ongemak tijdens het lopen of sporten.
Maak direct een afspraak
VoorVoet - Praktijk voor podotherapie Enschede. Bedrijfspodotherapie. Veel mensen die tijdens werk veel moeten staan en lopen kunnen klachten ervaren in voeten, knieën, heupen of rug. Dit kan erg vervelend zijn en in het ergste geval leiden tot uitvallen van personeel. Podotherapie kan uitkomst bieden door bijvoorbeeld het maken van gecertificeerde podotherapeutische zolen in werkschoeisel. Ook de andere behandelingen van de podotherapeut kunnen mogelijk verlichting. Schoenadvies, orthese (teenstukje), orthonyxie (nagelbeugel) of oefeningen.

Bedrijfspodotherapie via VoorVoet podotherapie Enschede

Bedrijfspodotherapie is een specifieke vorm van podotherapie die gericht is op het verbeteren van de gezondheid en het welzijn van werknemers. Het richt zich op het voorkomen en behandelen van voetklachten die ontstaan zijn door de werkomgeving, zoals bijvoorbeeld door het dragen van niet goed passende werkschoenen, het lange staan op harde ondergronden en repetitieve werkzaamheden. Ook als je voor je werk veel moet staan en lopen kan dit natuurlijk klachten geven. 

Bedrijfspodotherapie kan worden aangeboden als onderdeel van een bedrijfsgezondheidsprogramma en omvat onder meer:

 • Beoordeling van de werkomgeving en het werkverrichtingsproces
 • Advies over het dragen van geschikte schoenen en indien nodig het aanmeten van steunzolen welke geschikt zijn voor het werkschoeisel. Hiervoor geldt specifiek wet- en regelgeving. 
 • Behandeling van voetklachten
 • Oefeningen voor de voeten en het verbeteren van de houding
 • Preventie van voetproblemen door het verbeteren van de werkomgeving en werkverrichtingsproces.

Bedrijfspodotherapie kan helpen bij het voorkomen en behandelen van voetklachten en verminderen van het ziekteverzuim en de kosten die daarmee gepaard gaan. Het kan ook bijdragen aan het verbeteren van de productiviteit en tevredenheid van de werknemers. 

Neem voor meer informatie vrijblijvend contact op. 

Voorvoet - Praktijk voor podotherapie Enschede. Een voet bestaat uit 26 botjes, 33 gewrichten, 107 ligamenten, en 19 spieren en pezen waarmee we de voet kunnen bewegen. Er kan dus heel wat mis zijn met onze voeten. De invloed hiervan op je knieën, heupen en rug kan enorm zijn. Bij VoorVoeten kunnen wij hielpijn behandelen.

Wat wordt er bedoeld met een risicovoet?

Met een risicovoet wordt bedoeld dat er een aantal factoren aanwezig zijn die de kans op het ontstaan van wonden vergroten, en daarbij ook alle mogelijke complicaties zoals een slechte genezing of zelfs amputatie. De risicofactoren voor het ontstaan van deze problemen zijn o.a. gevoelsstoornissen (neuropathie), verminderde doorbloeding (angiopathie), verminderde beweeglijkheid en/of een afwijkende voetstand. Dit kan leiden tot overmatige druk en wrijving waardoor er eelt, likdoorns, blaren of wonden kunnen ontstaan.

Bij een verminderd gevoel in de voeten wordt dit minder snel of helemaal niet opgemerkt. Bij een slechte doorbloeding zal de wond ook slecht of niet genezen. Een combinatie van deze factoren kan leiden tot grote problemen en in het uiterste geval een amputatie. Dat willen we natuurlijk allemaal het liefst voorkomen. 

Er zijn veel verschillende oorzaken voor het ontstaan van neuropathie. Dat kan bijvoorbeeld een neurologische aandoening zijn, of als gevolg van o.a. diabetes of reuma. Ook kan het een bijwerking zijn van chemotherapie. Dit zijn slechts enkele voorbeelden.

Als uw hoofdbehandelaar of praktijkondersteuner u heeft doorgestuurd naar VoorVoet Podotherapie Enschede i.v.m. een risicovoet, dan zal de podotherapeut uw voeten onderzoeken op deze risicofactoren. De risicofactoren worden in kaart gebracht en bij een verhoogd risico zal er een persoonlijk behandelplan worden opgesteld. Dit is per persoon verschillend en kan bestaan uit voetzorg adviezen, schoenadvies, het aanmeten van drukverdelende zolen, het vervaardigen van een orthese of een combinatie van bovenstaande.

Er zal voor de voetbehandelingen nauw worden samengewerkt met de medisch pedicure die medisch noodzakelijke voetzorg zal uitvoeren. Ook werken we waar nodig samen met de praktijkondersteuner, huisarts of specialist om uw voeten in een zo goed mogelijke conditie te houden.

Vanaf een bepaalde risicoclassificatie kunt in aanmerking komen voor een vergoeding vanuit de basisverzekering. Hiervoor heeft u een verwijzing nodig van uw hoofdbehandelaar.

Nagelproblemen kunnen worden verholpen met een nagelbeugel. VoorVoet Podotherapie Enschede

Welke risicoclassificaties zijn er?

De risicoclassificaties worden zorgprofielen genoemd. Afhankelijk van het zorgprofiel worden de behandelingen wel of niet vergoedt vanuit de basisverzekering.

Zorgprofiel 0 - Er is geen sprake van neuropathie of een verminderde doorbloeding - er is geen verhoogd risico – er is geen vergoeding vanuit de basisverzekering mogelijk. Uw voeten zijn –wat dat betreft- in een goede conditie!

Zorgprofiel 1 – er is alleen sprake van neuropathie of een verminderde doorbloeding, maar er is geen sprake van drukplekken – er is vergoeding voor een jaarlijks voetonderzoek bij de podotherapeut, maar geen vergoeding voor behandelingen vanuit de basisverzekering.

Zorgprofiel 2 – er is sprake van neuropathie en verminderde doorbloeding maar er is geen sprake van drukplekken – er is een vergoeding voor behandelingen vanuit de basisverzekering.

Zorgprofiel 3 – er is sprake van neuropathie en/of verminderde doorbloeding en er zijn drukplekken aanwezig – er is een vergoeding voor behandelingen vanuit de basisverzekering.

Zorgprofiel 4 – er is sprake van een wond in verleden, een amputatie of nierfunctie- vervangende therapie – er is een vergoeding voor behandelingen vanuit de basisverzekering.

Vergoeding hulpmiddelen

Heeft u podotherapeutische hulpmiddelen* nodig om te zorgen dat de voetstand-, de voetfunctie of de drukverdeling onder uw voeten beter wordt? Deze worden niet vanuit de basisverzekering gedekt. Mogelijk krijgt u wel een vergoeding vanuit uw aanvullende verzekering. Kijk voor mogelijke vergoedingen van podotherapeutische hulpmiddelen in de polis van uw aanvullende verzekering.

(*) Podotherapeutische zolen, ortheses of nagelbeugels zijn podotherapeutische hulpmiddelen gebruikt door VoorVoet Podotherapie Enschede.

Podotherapeut Enschede - VoorVoet - Praktijk voor podotherapie in Enschede
Adres:
VoorVoet - 
Praktijk voor podotherapie
Eeftinksweg 13
7541 WE  Enschede
☏ +31 (0) 6 577 509 97
✉   [email protected]
Kvk nummer
87984814
AGB praktijkcode
26000993
Bankrekening
NL18 KNAB 0515 1858 84
Openingstijden:
Maandag
8.00 - 17.00
Dinsdag
8.30 - 19.30
Woensdag
8.00 - 17.00
Donderdag
8.00 - 17.00
Vrijdag
8.00 - 17.00
Privacy beleid
Algemene voorwaarden
Credits
Podotherapeut Enschede - Er zijn in Nederland zo’n 1.000 podotherapeuten verenigd in de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten (NVvP). De podotherapie in Nederland ontwikkelt zich snel en er is in steeds grotere mate sprake van onderlinge samenwerking tussen podotherapeuten en andere voetzorgprofessionals. De NVvP bewaakt de eenheid en kwaliteit binnen de beroepsgroep. Op het kantoor in Hilversum zijn de beleids- en bureaumedewerkers werkzaam.
Podotherapeut Enschede - Kwaliteitsregister Paramedici (KP). Als podotherapeut ben ik kwaliteitsgeregistreerd. Een kwaliteitsregistratie bij het KP laat zien dat je als paramedicus het juiste diploma bezit, iedere vijf jaar een ruim aantal cliëntgebonden uren werkt, continu bij- en nascholing en activiteiten volgt die deskundigheid bevorderen en werkt volgens de laatste inzichten en ontwikkelingen in de paramedische zorg.
menu